top of page
MM_website_banner_zebra_01.png
Menuman_website_Icon-08.png
Menuman_website_Icon-09.png
Menuman_website_Icon-07.png
Menuman_website_Icon-05.png
Menuman_website_Icon-02.png
Menuman_website_Icon-06.png
Menuman_website_Icon-03.png
Menuman_website_Icon-04.png

餐牌設計

食客的用餐體驗始於翻閱餐牌;我們相信優秀的餐牌設計不但能提升餐廳的品牌檔次;
成功的餐牌設計與編排更能刺激食客感官,觸發更多點餐。
我們致力擺脫傳統一式一樣的設計,追求時尚美觀,清楚易明的餐牌。 ​​

bottom of page